Kvě 15

Okrsková soutěž, Tajanov.

Dne 13. května 2017 od 14.00 hod proběhla v Tajanově u příležitosti jubilejního výročí založení zdejšího sboru, okrsková soutěž dobrovolných hasičů. Soutěžilo 9 družstev mužů a dvě družstva žen.