Tajanov, 4. října 2014, nová hasičská zbrojnice

1Dne 4.10. 2014 13.00 hod byla slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice v Tajanově. Otevření se zúčastnil starosta MěÚ Klatovy pan Rudolf Salvetr za přítomnosti zástupců MěÚ Klatovy, funkcionářů krajského a okresního výboru SDH, členů okrsku atd.

Výtavba byla zahájena svépomocí v polovině roku 2012. Po stržení staré, již nevyhovující hasičské zbrojnice, byla do konce roku postavena hrubá stavba. V současné době má sbor k disposici malou a velkou garáž, šatnu a skladovací prostory.

FOTOGALERIE

Comments are closed.